Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu


U dupkom punoj Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru jučer je održana izuzetno dobro pripremljena i zanimljiva početna konferencija projekta, »Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu’’ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u okviru poziva »Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom’’, KK.06.3.1.07.

Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri su Općina Lišane Ostrovičke, Općina Pakoštane, Općina Polača i Općina Stankovci.

Cilj projekta je informiranje javnosti o održivom gospodarenju otpadom i educiranje građana o konceptu kružnog gospodarstva.

Na taj će se način podići svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom i ojačati prepoznatljivost JLS-ova u izgradnji učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kazao je Ivan Čupić, voditelj LAG Laura.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 511.042,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 428.303,63 kuna. Razdoblje trajanja projekta traje zaključno do 26.lipnja 2020. godine.

Mjere koje će pomoći ostvarenju cilja odnose se na provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti kojima će se ciljane skupine javnosti potaknuti na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, rekao je Adrian Černigoj, voditelj projekta.

U razdoblju provedbe projekta provesti će se brojne aktivnosti u svezi što lakše i učinkovitije brige o otpadu


Održat će se 28 radionica

Letci za sprečavanje nastanka otpada distribuirat će se kućanstvima na području Grada Biograda na Moru, te općina Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Polača i Stankovci, navodi Černigoj iz tvrtke Ross iz Zadra.

Plakati za sprečavanje nastanka otpada postavljat će se na javnim prostorima i u javnim ustanovama JLS (zgrade JLS, odgojno - obrazovne institucije, knjižnice, udruge, ustanove u zdravstvu i sl.).

Na dvije lokalne radio postaje emitirat će se i specijalizirana radijska emisija o gospodarenju otpadom, temeljit je Černigoj.


Letci za sprečavanje nastanka otpada distribuirat će se kućanstvima na području Grada Biograda na Moru, te općina Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Polača i Stankovci

Adrian Černigo


Za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole održat će 28 radionica s temama »Sprečavanje nastanka otpada i ponovna uporaba predmeta« i »Odgovorno postupanje s otpadom« tijekom dvije kalendarske godine.

Već do kraja ove godine održat ćemo 14 radionica s temom »Sprečavanje nastanka otpada i ponovna uporaba predmeta, dok će se 14 radionica s temom »Odgovorno postupanje s otpadom« održati u 2020. 

Trajanje jedne radionice je 45 minuta, a tematske »power point« prezentacije i kvizovi prilagođeni su uzrastima, reći će Černigoj.


U projekt uljučeni i turisti

U obilježavanju datuma vezanih za zaštitu okoliša, Dan planeta zemlja (22. travnja), Dan zaštite prirode RH (22. svibnja) i Svjetski dan zaštite okoliša 05. lipnja), održat će se akcije čišćenja lokacije od otpada, uz odvajanje sakupljenog otpada i prigodni program/tribinu koji će se održati nakon svake akcije čišćenja.

- U akcijama će sudjelovati vrtići i škole s područja obuhvata projekta te udruge, Hippocampus, Volonter i dr., kaže Černigoj.

Osim radijskih, elektronskih i medijskih oglasa, javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, tiskat će se i leci s uputama na tri jezika koji će se dijeliti stranim turistima na području Grada Biograda na Moru, te općina Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Polača i Stankovci.

- Web stranica će pružiti osnovne informacije o održivom gospodarenju otpadom odnosno o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada i ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju, zaključio je Adrian Černigoj.


U 4.604 kućanstva živi 13.861 stanovnika

Ciljane skupine su svi građani s područja provedbe projekta, ukupno 13.861 stanovnika koji žive u 4.604 kućanstva. Žena ima 49 posto ili oko 7.000, umirovljenika oko 2.000, djece od četiri do 14 godina 1.500, a mladeži od 15 do 18 godina 300. Na području obuhvata ima pet dječjih vrtića, pet osnovnih i jedna srednja škola te 61 gradskih i općinski vijećnik te 81 vijećnika u mjesnim odborima: Pravne osobe u djelatnostima turizma su 12 hotela, preko 1.300 privatnih iznajmljivača s preko 4.500 smještanih jedinica, više od 10 kampova i preko 100 ugostiteljskih objekata. U posljednjih tri godine prosječno ima 250.000 dolazaka i 1.800.000 noćenja turista.


Biogradski projekti vrijedni 120 milijuna kuna

Grad Biograd na Moru trenutno provodi projekte iz različitih područja kao što je turizam, poduzetništvo, zaštita okoliša i drugi u vrijednosti preko 120 milijuna kuna. Projekti su sufinancirani iz nacionalnih i EU izvora, istaknuo je Ivan Čupić.


Izvor: Zadarski list