O projektu

Projekt „Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“.

Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Financirano iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0087


Svrha provedbe izobrazno – informativnih aktivnosti je informiranje i edukacija građana s područja obuhvata projekta o konceptu kružnog gospodarstva, izgradnja svijesti o važnosti promjene navika u pogledu gospodarenja otpadom i učinkovitom upravljanju resursima te jačanju prepoznatljivosti uloge JLS u izgradnji učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kao i jačanju međusobne komunikacije između sudionika u projektu.


Cilj provedbe izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom je informirati i educirati građane o konceptu kružnog gospodarstva i ulozi gospodarenja otpadom te izgraditi svijest građana o važnosti promjene svojih navika za potrebe odgovornog postupanja s otpadom i učinkovitog upravljanja resursima.

Time će se ojačati prepoznatljivost i znanje građana o ulozi JLS u izgradnji učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kao i njihova međusobna komunikacija.

Mjere koje će pomoći u ostvarenju definiranog cilja odnose se na provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti, koje proizlaze iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ukupna vrijednost projekta je 511.042,35 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 503.887,00 kuna.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 428.303,63 kuna, što predstavlja 84,9999365% ukupno prihvatljivih troškova.


Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, odnosno razdoblje provedbe projekta traje zaključno do 26.06.2020. godine.


Kontakt osoba za više informacija:

Recikliraj