Raspored odvoza otpada

Grad Biograd na Moru

Zimski kalendar, 2020./2021.:

Bošana Zoom

Komunalni otpad:

 • Ponedjeljkom - Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Zagrebačka ulica i Ulica Dr. Franje Tuđmana
 • Srijedom - Jankolovica, Kosa Istok, Kosa Zapad, Meterize, Granda i Dubrovačka ulica
 • Petkom - Rust, Tuče, Centar i Kumenat

Plastična ambalaža:

 • Utorkom - prema kalendaru

Biootpad:

 • Srijedom

Papir, karton i tetrapak ambalaža:

 • Četvrtkom - prema kalendaru

Za vrijeme državnih praznika usluge se vrše naredni dan.


Stankovci

Komunalni otpad:

 • Četvrtkom
 • Utorkom i petkom (Srpanj i kolovoz)

Polača

Komunalni otpad:

(01.11. – 30.04.)

 • Srijedom - Polača, Jagodnja Gornja i Jagodnja Donja
 • Četvrtkom – Kakma

(01.05. – 31.10.)

 • Ponedljeljkom i petkom - Polača, Jagodnja Gornja, Jagodnja Donja, Kakma

Lišane Ostrovičke

Komunalni otpad:

 • Četvrtkom - Lišane Ostrovičke, Ostrovica i Dobropoljci

Pakoštane

Komunalni otpad:

 • Srijedom i petkom
 • Ponedjeljkom, srijedom i petkom (ljeto)