Anketni upitnik

Samo za žene :)

Drage sugrađanke,

Ispunite kratki upitnik i dojavite nam datum i termin kada Vam najviše odgovara da posebno za Vas organiziramo javnu edukacijsku tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj javne tribine je da Vas potaknemo i da se aktivno uključite u procese javnog odlučivanja o donošenju politika gospodarenja otpadom.