Konferencija projekta "Nije mi teško-zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu"


U biogradskoj gradskoj vijećnici održana je početna konferencija projekta pod nazivom "Nije mi teško-zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu" koja se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a u okviru poziva "Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom".

Nositelj ovog projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri u projektu su općine, Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Polača i Stankovci.

emeljni cilj ovog projekta je informiranje javnosti o održivom gospodarenju otpadom i educiranje građana o konceptu kružnog gospodarstva.

Na taj način trebala bi se podići svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom i ojačati prepoznatljivost JLS-ava u izgradnji učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Mjere koje će pomoći ostvarenju cilja odnose se na provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se ciljane skupine javnosti potaknuti na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Tako će se u razdoblju provedbe projekta provesti slijedeće aktivnosti: izrada letaka, vodića i plakata za sprječavanje nastanka otpada, te odgovorno postupanje s otpadom i to kroz radijske edukativno-promotivne spotove, emisije i oglase, te uspostavom mrežne stranice i aplikacije za pametne telefone o gospodarenju otpadom za područje JLS.

Sve to uključuje brojne radionice za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole popraćene natjecanjem u izradi kreativnih predmeta od  prethodno prikupljenog otpada, zatim javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, ali i razne naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama, te obilježavanje prigodnih datuma, kao što su Dan planeta Zemlje, Zelena čistka i slično.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 511.042,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 428.303,63 kuna. Razdoblje za realizaciju programa iz ovog projekta je 26. lipanj 2020. godine, te su svi sudionici ovog skupa zamoljeni da se maksimalno angažiraju na provedbi aktivnosti vezanih uz ovaj projekt.

Istaknuto je ovom prigodom kako Grad Biograd trenutno provodi projekte iz različitih područja kao što je turizam, poduzetništvo, zaštita okoliša i drugih u vrijednosti preko 120 milijuna kuna.

Projekti su uglavnom financirani iz nacionalnih i EU izvora. Sudionici ove početne konferencije sa zanimanjem su pratili izlaganja, ali i dogovarali međusobnu suradnju u realizaciji projekata koji im predstoje. J.F.